o nas ruce

Priebeh spolupráce
v 5 krokoch

1

KROK #1:

OSOBNÉ STRETNUTIE

Aj keď toho máte vyše hlavy, bez toho to nepôjde.
Napíšte alebo zavolajte a dohodneme sa na obojstranne vhodnom termíne.
Prečo: Musíme sa navzájom spoznať a reálne posúdiť, či spolu dokážeme spolupracovať.

2

KROK #2:

ANALÝZA

Na základe poskytnutých dokumentov, návštevy firmy a pohovoru s kľúčovými zamestnancami vypracujeme analýzu vašej firmy. V nej presne pomenujeme problémy a nevyužité príležitosti firmy.

3

KROK #3:

PREZENTÁCIA VÝSTUPOV

Na základe vypracovanej analýzy vám odprezentujeme postup reštartu alebo upgradu vašej firmy. V tomto kroku očakávajte presnú formu spolupráce, vrátane cenovej ponuky.

4

KROK #4:

VAŠE ROZHODNUTIE

Konečné rozhodnutie, či budeme spolupracovať alebo nie, je iba na vás. Pokiaľ sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, aj tak budete platiť vždy spätne podľa plnenia spoločne definovaných cieľov.

Naše služby sú dostupné stredne veľkým firmám s obratom nad 2 mil. € ročne. Výsledky našich projektov spolu s garanciami, ktoré klientom poskytujeme, robia z našej ponuky jednu z najlepších na trhu – a to aj z hľadiska ceny.
5

KROK #5:

SPOLUPRÁCA (záruka RISK FREE)

Spoločne budeme v logickej postupnosti uvádzať do života jednotlivé body z kroku #3. Aby ste mali perfektnú spätnú väzbu na našu prácu, výsledky spolupráce budeme pravidelne vyhodnocovať.

Platíte až potom, čo uvidíte výsledky alebo vôbec, pokiaľ vás výsledky analýzy
či implementácie nepresvedčili o užitočnosti. Vzorový priebeh spolupráce si môžete pozrieť aj na tomto videu:

Vzorový průběh spolupráce si můžete prohlédnout také na tomto videu:

Týchto 5 záruk vám ponúkame ako jediní na trhu

 

Naše
referencie

 

Pozrite sa, koľkým firmám z najrôznejších
odvetví sme už pomohli.

Preberieme
to osobne

 

Naplánujte si nezáväznú schôdzku, kde preberieme možnosti spolupráce. Môžete nám písať aj volať.