vize

Vízia JPF Czech

JPF Czech má dnes mnoho vrstiev pôsobnosti, zmyslu a tomu odpovedajúcich vízií.

Naša vízia

Spoločnou víziou všetkých v JPF je budovať prosperujúce a stabilné české a slovenské firmy strednej veľkosti a prispievať v ČR a SR k obnove podnikateľského ducha založeného na hodnotách, ako sú charakter, etika, pracovitosť, služba a kvalitné riešenia problémov zákazníka.

Našu cestu k naplneniu tejto vízie nájdete tu.

1

ZÁVÄZOK #1:

Záväzok voči klientom

Dodávať služby executive interim managementu, ktoré sľubujeme a v ktorých máme odpovedajúce skúsenosti, know-how a pozíciu na trhu - a doručovať to v stovkách prípadov podnikových riešení.

2

ZÁVÄZOK #2:

Záväzok voči ľuďom vnútri JPF

Stále tvarovať a rozvíjať atmosféru dôvery, tvorivosti, konzistencie a zároveň garantovať konzervatívne hodnoty, ktoré prinášajú ľuďom do života dosť stability, istoty, ale aj zdravých výziev.

3

ZÁVÄZOK #3:

Záväzok voči spoločnosti

Bez toho, aby to boli lacné CSR frázy, pomáhať budovať silný segment #SME firiem, pretože ich považujeme za zásadnú chrbticu každej ekonomiky a prosperity krajiny.

4

ZÁVÄZOK #4:

Záväzok voči majiteľovi

Spravovať firmu ako riadny hospodár, už dnes s prehľadom do ďalšej generácie - nechceme budovať firmu "na jedno použitie", ale niečo, čo trvá, trvá a trvá; v istom zmysle by sme si želali, aby existovala, kým bude existovať svet, a slúžila ľuďom a firmám JPF.

5

ZÁVÄZOK #5:

Osobná vízia, záväzok zakladateľa

Využívať zdroje, príležitosti, synergie a know-how k ďalšiemu rozvoju a investovaniu v biznise - v rámci skupiny dnes riadime takmer 80 firiem nielen pre klientov, ale vstupujeme do firiem a riadime ďalších takmer 10 firiem vlastných.

Ak by ste videli možnú synergiu alebo príležitosti v niektorom z bodov,
dajte vedieť, pokúsime sa niečo vymyslieť.