o nas ruce

Priebeh našeho
výberového konania

1

KROK #1:

Už máte za sebou prvé kolo s personálnou riaditeľkou alebo HR konzultantkou, teraz vás čaká druhé osobné kolo s výkonným riaditeľom. Chceme poznať každého kolegu osobne.

2

KROK #2:

Požiadame vás o vyplnenie 10-minútového online osobnostného dotazníka - Thomas testu a tiež o zaslanie referencií - potrebujeme minimálne 2 telefónne kontakty na niekoho z vašich nadriadených/manažérov firiem. Referencie overíme, sú to krátke rozhovory, nikoho nezdržíme dlho. Je na vás, či budete informovať svoje kontakty vopred alebo nie.

3

KROK #3:

Ak bude pohovor s výkonným riaditeľom úspešný a vzájomne sa zhodneme na spolupráci, čaká vás „prípadová štúdia“. Ide o niekoľko úloh, ktorých príprava vám zaberie maximálne 2 hodiny a otestuje vaše znalosti a praktické skúsenosti.
Veríme, že nám predstavíte svoje kvality v najlepšom svetle a prejdete tretím krokom, potom nič nebráni dohodnúť sa na spolupráci.

4

KROK #4:

Po podpísaní zmlúv nasleduje ešte 1 deň osobného stretnutia s naším majiteľom, pánom Jemelkom od 9:00 do 16:00 hodin v Olomouci. Termín stretnutia sa dozviete vopred, aby ste si mohli naplánovať čas aj cestu.

5

KROK #5:

Stali ste sa súčasťou tímu JPF a je čas začať spolupracovať. Budete pridelení na projekt a spoločne s nami budete tvoriť a žiť hodnoty našej spoločnosti.

A aké hodnoty to sú?

  • Jednoduchosť
  • Partnerstvo
  • Férovy prístup

A tiež tah na bránu, schopnosť ísť príkladom, robiť rozhodnutia a niesť zodpovednosť.