o nas ruce

O nás: Interim management

Naša vízia

Spoločnou víziou všetkých v JPF je budovať prosperujúce a stabilné české a slovenské firmy strednej veľkosti a prispievať v ČR a SR k obnove podnikateľského ducha založeného na hodnotách ako sú charakter, etika, pracovitosť, služba a kvalitné riešenie problémov zákazníka.

3 dôvody, prečo zveriť
firmu práve nám

 

Dôvod #1:

PROFESIONALITA

JPF združuje špičkových profesionálov z oblasti obchodu a podnikania s bohatými skúsenosťami. Každý člen JPF tímu je osobnosť s mnohoročnými skúsenosťami. Naše know-how vychádza z mnohoročnej praxe, neustáleho vzdelávania i charakterových rysov každého z nás.

Dôvod #2:

PARTNERSTVO

Do firiem vnášame striktný poriadok a jasný smer. Spoluprácou s JPF získate skúseného partnera, ktorý bude na vašej firme či podnikaní pracovať, akoby boli jeho vlastné.

Dôvod #3:

NULOVÉ RIZIKO

Za každý náš krok a rozhodnutie nesieme plnú zodpovednosť. Ako jediní na slovenskom trhu preto ponúkame všetkým klientom RISK FREE GARANCIU: pokiaľ nesplníme vopred dané, merateľné ciele, máte naše služby zadarmo.

Zoznámte sa
s vedením JPF

 

V JPF máme dnes takmer sto executive interim manažérov.
Za dodržiavanie hodnôt, ktoré vyznávame, daného slova, podanej ruky
a predovšetkým za výsledky vám ručí naše širšie vedenie s konkrétnymi tvárami:


Zoznámte sa
s obchodníkmi JPF

 

O kontakt s klientmi a o obchod sa u nás starajú:

Ing. Martin Pala, MBA

Regionálny riaditeľ obchodu
Viac informácií

Ing. Michal Gavlík

Regionálny riaditeľ obchodu
Viac informácií

Ing. Marián Klbik

Regionálny riaditeľ obchodu
Viac informácií

Marcela Pomyjová

Regionálna riaditeľka obchodu
Viac informácií

Marián Futáš

Regionálny riaditeľ obchodu
Viac informácií

Vladislav Nadberežný, MBA

Regionálny riaditeľ obchodu
Viac informácií