Ing. Milan Špaček

Senior interim manažér

Milan během své 30leté profesní kariéry pracoval na různých výkonných manažerských pozicích a statutárních orgánech společností zejména v oblastech dopravy, služeb a obchodu. Průběžně vykonával pozice od interního auditora, pozice ředitele až po vrcholové vedení společností z pozice statutárního orgánu. Své zkušenosti získával postupně v malých společnostech až po společnosti s tisíci zaměstnanci. Rád se podílí na řízení změn, zjednodušování a optimalizaci procesů, rozvoji společností.

Milan se specializuje na:

  • řízení změn
  • automatizaci a digitalizaci
  • budování a rozvoji týmů
  • tvorbě a naplňování strategie
  • strategickém řízení
  • firemním vzdělávání
 
Je vášnivým motorkářem, aktivně hraje badminton, lyžuje a cestuje.