icon check

Garancia skúseností z rôznych odborov

Naši lektori a konzultanti sú úspešní a skúsení profesionáli, ktorí majú nielen odborné skúsenosti, ale aj životný nadhľad, profesionálnu zrelosť a za sebou mnoho projektov, konzultácií či školiacich dní.

Jedná sa o odborníkov z oblastí ako marketingové poradenstvo, reklama & public relations, predaj, manažment, personalistika, financie, sklad & logistika, nákup, riadenie procesov, výroba, školenie zamestnancov & koučing manažérov a obchodníkov.