o nas ruce

Revitalizácia firiem:
Rýchle zvýšenie produktivity

Služba Revitalizácia firiem má jediný cieľ: priniesť vašej firme čo najrýchlejšie merateľný rast a zisk.

Iste preto ide o našu jednoznačne najúspešnejšiu službu s až prekvapivými výsledkami najmä na:

 • Rast tržieb
 • Zefektívnenie manažmentu a marketingu
 • Organizáciu a prevádzky firmy

Revitalizácia firiem sa typicky
skladá z 3 krokov:

1

KROK #1:

HĹBKOVÁ ANALÝZA FIRMY

Jedná sa o akúsi „röntgenovú snímku“ vašej firmy s cieľom odhaliť a presne popísať zásadné problémy a odhaliť skryté slabé miesta aj nevyužité príležitosti.

Konkrétne sa jedná o:

 • Analýzu predaja
 • Analýzu marketingu
 • Analýzu managementu (riadenia) firmy
 • Analýzu prevádzky firmy
 • Analýzu personálu a firemnej kultúry

Analýzy prebiehajú formou:

 • Riadených rozhovorov s vopred vybranými pracovníkmi Vašej firmy.
 • Pomocou štúdia nadväzujúcich riadiacich dokumentov (popisy pracovných miest, organizačná štruktúra a pod.).

Počas analýzy vychádzame z vlastného MPM systému. Jedná sa o kľúčový manažérsky nástroj vyvinutý priamo v J.I.P. pro firmy určený na revitalizáciu, rozvoj či ozdravenie (reštart) firmy.

Podstatou „MPM systému“ je rozdelenie firmy do niekoľkých oblastí, ktoré analyzujeme samostatne. V každej oblasti potom nastavíme jednoznačné a merateľné ciele na zlepšenie.

2

KROK #2:

CESTA ZA DEFINOVANÝMI CIEĽMI

Zmyslom služby Revitalizácia firiem je zvýšenie produktivity pomocou vyskúšaných, funkčných nástrojov, postupov a techník. To dosiahneme splnením vopred jasne stanovených cieľov.

Vo firme potom môžete počítať s:

 • Vyššou rentabilitou a výsledkami marketingu
 • Efektívnou komunikáciou a spoluprácou vo vnútri firmy
 • Zjednodušením managementu firmy
 • Efektívnejším plánováním
 • Zvýšením tržieb resp. ziskov
 • Kontrolou finančného riadenia a cash-flow firmy
 • Maximalizácia výsledkov obchodných zástupcov a obchodného oddelenia
 • Efektívnou organizáciou práce
 • Ozdravenou firemnou kultúrou (stimuluje pracovníkov k najlepším výkonom)

Naši konzultanti (productivity špecialisti) vám pomôžu v najkratšom možnom čase implementovať plánované opatrenia a naštartovať žiaduce zmeny vo vnútri firmy. Každý potom bude vedieť, čo a ako treba urobiť pre zlepšenie firemnej situácie.

Iste oceníte aj fakt, že každodenné problémy a úlohy v rámci programu revitalizácie riešime s vami a vašimi ľuďmi osobne, priamo „na mieste“.

Podľa našich skúseností sa jedná o zďaleka najefektívnejší spôsob našej práce.

3

KROK #3:

ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV

Projektu revitalizácie firmy sa väčšinou nezaobíde aj bez dodatočného (či aktualizovaného) preškolenia zamestnancov. Školenie zahŕňa:

 • Obchodné zručnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Komunikačné schopnosti
 • Administratívu
 • Koučing obchodných zástupcov v teréne
 • Koučing manažérov

Každé školenie vedie k výraznému rastu potenciálu vašej firmy aj ľudí. V konečnom dôsledku vedie k vyšším ziskom, rastu tržieb, lepšej komunikácii a organizácii firmy.

Je to ako, keď – pomocou nášho MPM systému – rozložíte zle postavenú stavebnicu (vašu firmu) a postavíte ju znova a správne (funkčne).

Školenie zamestnancov má potom za úlohu naučiť vašich ľudí „stavebnicu“ nanovo, správne používať. Nič viac, nič menej.

Konečným výsledkom našej spoločnej práce je potom prosperujúca a finančne, marketingovo, obchodne, výrobne i personálne zdravá firma.

„A koľko ma to bude stáť?“

Naše služby sú cenovo dostupnejšie, než by ste možno čakali – a firmám prinášajú mnoho sekundárnych výhod:

 • Naše ceny sú priemerne o 20 – 30 % nižšie ako u porovnateľných dodávateľov (cenové porovnanie radi poskytneme na osobnej schôdzke)
 • Takmer okamžite začnete generovať oveľa väčší obrat aj zisk
 • Drvivá väčšina klientov zaznamená rýchlu návratnosť investície
 • Znížite náklady na vzdelávanie a poradenstvo
 • Získate vysokú pridanú hodnotu využitím nášho rokmi prevereného know-how

TIP: Pozrite sa na referenčné videá, kde nás hodnotia samotní majitelia a riaditelia firiem, ktoré sme pomohli zachrániť alebo naštartovať k ďalšiemu rastu.