Vladislav Nadberežný, MBA

Regionálny riaditeľ obchodu

Marián Futáš

Regionálny riaditeľ obchodu

Marcela Pomyjová

Regionálna riaditeľka obchodu

Ing. Marián Klbik

Regionálny riaditeľ obchodu

Ing. Michal Gavlík

Regionálny riaditeľ obchodu

Ing. Martin Pala, MBA

Regionálny riaditeľ obchodu