5G GARANCIE

Jako jediní na trhu, v daném oboru Vám zaručujeme jedinečnou kombinaci garancí, tzv. 5G

► Garantujeme Vám risk-free, věříme v naše schopnosti

Většina našich konkurentů požaduje úhradu za vzdělávací a konzultační služby předem. Naše společnost pracuje opačným způsobem. Platba probíhá ex-post, tedy až po uskutečnění naší služby. A jako „eso v rukávu“, které Vám garantuje, že s námi nic neriskujete, Vám nabízíme možnost neplatit za naše služby, pokud nejste s dosaženými výsledky poradenské činnosti, školení či konzultace spokojeni. Tuto garanci máte s námi smluvně potvrzenou.

► Garance zkušenosti a specialistů z různých oborů

Naši lektoři a konzultanti jsou úspěšní a zkušení profesionálové, kteří mají jak odborné zkušenosti, tak životní nadhled, profesionální zralost a za sebou mnoho projektů, konzultací či školících dnů. Jedná se odborníky z oblastí jako marketingové poradenství, reklama & public relations, prodej, management, personalistika, finance, sklad & logistika, nákup, řízení procesů, výroba, školení zaměstnanců & koučink manažerů a obchodníků.

► Garance práce na projektu

Většina konzultantů a školitelů Vám poradí, co máte dělat. Jejich rady však mají jednu slabinu – řeknou, co je třeba udělat, ale pak odcházejí. Prodávají informace. My Vám garantujeme nejen to, že Vám ukážeme cestu, řekneme, co je potřeba udělat… my s Vámi jdeme tou cestou bok po boku. Garantujeme aplikaci řešení a výsledků Podílíme se na plnění konkrétních úkolů, krok za krokem – vše, co je třeba udělat, děláme s Vámi.

► Garantujeme Vám re-trénink

Pokud není dosaženo cíle školení ve Vaší firmě, garantujeme Vám opětovné proškolení Vašeho personálu zdarma.

► Garantujeme Vám právní ochranu

Garantujeme Vám jasný smluvní vztah a diskrétnost v podobě smluvně ošetřené mlčenlivosti – a to nejen po dobu spolupráce, ale také po jejím skončení.

Snažíme se o maximální diskrétnost a o to, aby se ve Vaší firmě pohybovalo co nejméně externích lidí

Zkušenosti nám ukazují, že jak majitelé malých a středních firem, tak zaměstnanci ve firmách našich klientů vyžadují, aby uvnitř klientovi organizace působilo pokud možno co nejméně externích poradců. Praxe je taková, že pokud chcete pracovat na marketingu, najmete si marketingovou agenturu. Pokud chcete zlepšit obchod, najmete si školící firmu. Pokud chcete kvalitně řídit své finance, necháte si udělat finanční analýzu nezávislou firmou zvenčí, pozvete si specialisty na manažerské poradenství atd. V našem případě získáváte vše „pod jednou střechou“. Máte tím garantovaný jistý standard přístupu a zodpovědnosti, nemusíte znovu podstupovat riziko, zda spolupráce s novým partnerem vyjde či ne, zda se osvědčí, jak se bude chovat apod. Náš tým specialistů je konzistentní, vyznáváme všichni stejné hodnoty (serióznost, zodpovědnost, orientace na výsledky, profesionalita, garance výsledků, kreativita, komunikativnost, budování důvěry, důraz na vztahy a porozumění). S námi nemusíte řešit stále znovu a znovu otázku: „Co za člověka/firmu si to do svého podniku pouštím?“ Naši lidé drží jednotný projev a jednotný přístup k práci.

Navíc se snažíme, aby se ve Vaší firmě pohybovalo co nejméně našich lidí, tzn. mnozí z našich specialistů jsou odborníci na více oblastí (např. management, prodej, marketing). Tím je splněn další ze základních požadavků, aby si vaši lidé pokud možno zvykly na jednoho, dva konzultanty od nás, navázali vztah, projevili důvěru. Kde je vztah a důvěra, tam je vyšší pravděpodobnost úspěchu. Je důležité, aby Vaši lidé naše konzultanty přijali, a 100% s nimi spolupracovali.