Najčastejšie problémy firiem - nájdete sa tu?

Problémy, ktoré firmy riešia, majú často spoločné korene. Patria sem predovšetkým:

  • Preťaženie, vyčerpanie a/alebo vyhorenie majiteľov a kľúčových pracovníkov
  • Nízka motivácia zamestnancov
  • Vysoká fluktuácia zamestnancov
  • Slabé výsledky obchodného tímu
  • Neefektívny (nerentabilný) marketing

Tieto problémy sa delia do štyroch hlavných skupín.


Chcem nezáväznú schôdzku


PREČO RESTAROVAŤ FIRMU PRÁVE S NAMI


GARANCIA (NULOVÉ RIZIKO NA VAŠEJ STRANE)

Automaticky vám ponúkneme 5 unikátnych garancií::

  • Garancia RISK FREE
  • Garancia právnej ochrany
  • Garancia skúseností z rôznych odborov riadenia
  • Garancia práce na projekte
  • Garancia opätovného zaškolenia zamestnancov

Pokiaľ tieto garancie nesplníme, máte naše služby ZADARMO.


FIRMA DOSTANE STRIKTNÝ PORIADOK

Vo vašej firme nastavíme striktný poriadok, ktorého dodržiavanie vašu firmu stabilizuje (iná cesta neexistuje). Budeme aktívne pracovať priamo vo vašej firme a každý mesiac spoločne vyhodnotíme zmeny.


ZÍSKATE KĽUD A ČAS

Vďaka vopred nastavenému plánu sa budete konečne môcť sústrediť iba na dôležité záležitosti.

Navyše – pokiaľ budete chcieť – nepríjemné, nepopulárne alebo časovo náročné záležitosti vyriešime za vás priamo vo firme.