Zvyšování výkonnosti obchodního oddělení

Zvyšování výkonnosti obchodního oddělení

Co obnáší zvyšování výkonnosti

Zvyšování tržeb a efektivity obchodu Vaší firmy pomocí souboru moderních manažerských, obchodních a marketingových nástrojů.

Oblasti, kterým se věnujeme

Při řízení prodejního oddělení se zaměřujeme především na tyto oblasti:

  • výběr obchodních zástupců
  • zaškolení a průběžné vzdělávání obchodních zástupců
  • plánování a organizace práce obchodních zástupců
  • jejich motivace
  • a konečně řízení pravidelné práce obchodních zástupců se zákazníky firmy.
Výsledky

Praxe a výsledky na projektech zvyšování výkonnosti obchodních oddělení našich klientů ukazují, že kombinace našich zkušeností a know-how v kombinaci s technickými znalostmi a oborovým know-how klientů přinášejí mnohdy obdivuhodné zvyšování tržeb firmy klienta v řádech 30-60 %. U 80ti% klientů v roce 2011 došlo k nárůstu tržeb nebo k růstu čistého zisku. Při zvyšování výkonu obchodního oddělení se nejedná o žádná kouzla ani o štěstí. Znalost marketingu a řízení firmy, tvrdá práce, disciplína a kus štěstí (které přeje připraveným) přináší výsledky. Znalosti klientům poskytneme. K disciplíně a píli motivujeme, když sami jdeme příkladem a kontrolujeme zadané úkoly. K zodpovědnosti povzbuzujeme, když na sebe v rámci exekutivního poradenství bereme splnění úkolů, které jsou v rámci spolupráce pro klienty opravdu obtížné. Právě naše osobní angažovanost a plnění obtížných úkolů pro naše klienty jsou často tím rozhodujícím bodem zlomu, který rozhoduje o tom, zda nakonec dosáhneme dobrých výsledků či nikoliv. Tam, kde se láme chleba, si chceme pohlídat, že vše proběhne tak, jak má. V takové chvíli se již nejedná o poradenství, ale o výkonnou exekutivu, kterou klientům poskytujeme. Odtud název exekutivní poradenství.

Oblast zvyšování výkonnosti obchodního oddělení je naší parketou. Za více než 12ti letou praxi jsme pracovali řádově s více než čtyřmi stovkami obchodníků v desítkách firem, přičemž souhrnné navýšení tržeb u všech našich klientů v součtu převyšuje řádově 100 miliónů Kč. Na osobní schůzce Vám rádi předložíme konkrétní důkazy a kontakty na firmy (majitele firem), kde k těmto úspěšným projektům došlo.