Zásadní věci

V Praze jsem měl dvě velmi zajímavé schůzky. Je to krapet předčasné, ale když to vyjde, posune to naši firmu do extraligy. Když to nevyjde, nevadí. Budeme hrát dál 1.ligu. 😂🤣 A vyjde dřív nebo později něco podobného. 😉


Když takhle při sobotním ránu přemýšlím nad tím, co vše se událo naprosto zásadním shledávám dvě věci:
1. krizi v covidu 
2. moudro

1. krize covid:
Před covidem jsme ve firmě žili více méně poklidným a usazeným životem. S příchodem covidu a lockdownu se nám začalo vše drolit pod rukama. Místo žehrání na situaci jsme přeřadili na vyšší rychlost v obchodě a hledali nové cesty, co a jak dál. Dnes jsme i díky tomu lepší a silnější. Štěstí v neštěstí.

2. moudro k poučení:
"Naučte se zorganizovat skupinu lidí, kteří uvěří ve vaši vizi. To je přelomový okamžik. Ve chvíli, kdy to dokážete, se rychlost růstu začne násobit způsobem, kterého byste sami nikdy nedosáhli. Pamatujte však, že všem, kdo vám uvěří, potřebujete ukázat hodnotu, kterou tím získají nazpět A toto dodržte."
James Whittaker

Tímto děkuji za důvěru všem klientům a zejména všem mým kolegyním a kolegům, že mi uvěřili. 🙏

A třeba tato zkušenost pomůže i někomu dalšímu budovat jeho/její firmu.

podnikatelská strategie