Úloha

Naše úloha ve firmách nekončí tím, že tam pošleme našeho interim CEO a šmitec. Pracujeme neustále jako tým. Dám vám příklad. Každý měsíc máme tzv. kontrolní den ve firmě našeho klienta. Vedle dočasného ředitele jsem tam já nebo jeden z regionálních ředitelů. 👇


Dle předem stanovených postupů bod po bodu 📋 procházíme, co mělo být uděláno a jaký je výsledný stav, a společně s majitelem firmy pak ladíme další směr našeho směřování. Veškeré kroky musí být transparentní, odsouhlasené, jasně měřitelné a vyhodnotitelné. ✔️

Naší zásadou je maximální zákazníkova spokojenost. Od samého počátku spolupráce každý náš zákazník jasně ví, za co platí. A platí pouze v případě, že je spokojen. Pokud plně spokojen není, nemusí nám platit poslední fakturu a spolupráce končí. Snažíme se být maximálně féroví.

V momentě, kdy třeba po roce nebo po dvou dosáhneme stanového cíle a naše spolupráce končí, nenecháváme firmu svému osudu. V ideálním případě se sami podílíme na nalezení nového trvalého CEO a pracujeme společně s majitelem na hladkém předání firmy novému kapitánovi. 🤝

S firmou jsme následující měsíce i roky v kontaktu a někdy se stane, že jsme z dočasné zálohy povoláni zpět na bitevní pole. Je pro nás ale i radost sledovat, když se firmě daří. Je to jasným důkazem, že námi nastavené procesy fungují, pokud jsou důsledně dodržovány.

interim management