Senior manažer

Senior manažeři byli uznáváni. A dnes? Jakoby neměli tu samou hodnotu co kdysi. Kdo to zavedl? Pokročilý kapitalismus z kolébky svobody, která dnes sama vylévá vaničku i s dítětem?

U nás většinu lidí máme 40+ a dobrá 1/2 z #interim manažerů je 50+

Moje zkušenost?


Chybí jim dravost? Ne. Jen ji doplnili o rozvážnost a neběží hlavou proti zdi. Což jsme v mládí dělali skoro všichni. Proto jsme si tolikrát natloukli nos.

Chybí elán? Možná už to není co ve 20ti. Ale vyvažují to obrovské zkušenosti. Místo tří pohybů, rozhodnutí a chyb uděláte jeden pohyb, rozhodnutí, a… zásah, je to přesné.

Chybí briskní úsudek? Ne. Jen není tak rychlý až zbrklý soud, protože ve 30ti se zdá být na první pohled vše jasné. Věci však nejsou takové, jaké se na první dojem zdají. Důležitý je dojem poslední a přesný.

Možná také pro tu #rozvážnost#zkušenosti a schopnost přesného úsudku je tolik projektů pro naše klienty úspěšných.

Na zamyšlení báseň ze známého filmu:
Ač nemáme tu sílu jako za starých časů, jež pohnula by nebem i zemí,
stále jsme tím, čím jsme,
srdce nám buší touhou hrdinskou,
zlomeni, časem, osudem, však vůle máme dosti.
Bojovat, hledat, nacházet a nikdy se nevzdávat.

Kvalitního člověka neposoudíte nikdy podle věku. Ale vždy podle postoje, hodnot, vůle a odhodlání.


interim manažer