Řízení firmy

Firmu lze řídit všelijak.

Záleží na mnoha faktorech. Osobnost zakladatel/e(ky), velikost firmy, aktuální výzvy či problémy, které zrovna řeší atd.

Každá firma má nadto něco, co ji jen tak neodpářete, ať se snažíte sebevíc. A to je její "DNA", které se promítá mj. i ve způsobu, jak je řízena.

Této DNA někdo říká firemní kultura, někdo atmosféra, někde je to "jen o pocitu".


Jaké lidi si do firmy vezmete, takovou pak firmu máte. I tu DNA. Pokud chcete špičkovou firmu, musíte najít špičkové lidi - kompetenčně i lidsky.

Takoví lidé ale určitě nebudou čekat na desítky a stovky pravidel, procesů a norem. Takové lidi v drill systému možná udrží peníze, ale otázka zní, co se pak děje s jejich motivací a osobností.

Steve Jobs říkl, že Apple je největší start up na světě. Láká geniální lidi a dává jim vizi a prostor.

Takovýto koncept svobody dle mých zkušeností musíte vtisknout do firmy od koléby. Pokud má firma 50, 100 nebo 500 lidí, začít takto obracet kurz je "extrémní sport". Tohle pro klienty neděláme. Přirovnal bych to k investiční strategii. U klientů se držíme konzervativní strategie řízení.

Uvnitř #jipprofirmy je však svoboda maximální. Je těžké lidem přiblížit myšlenku, že nechci, aby chodili do práce pracovat, ale tvořit. Přináši to nejen peníze, ale i radost a naplnění.