Ratingová certifikace firem...

Sem tam zajdu na portál, který sleduje podmínky pro certifikaci ekonomické kondice firem a institucí.

Jednak proto, abych zjistil hodnocení nových klientů, s nimiž uvažujeme jít do spolupráce.
(pravda, naše firma pomáhá nejen prosperujícím firmám, ale i firmám v krizi, takže hodnocení nebývá vždy úplně "růžové")


Jednak tam chodím ale i proto, abych si ověřil, jak se v čase vyvíjí hodnocení firem, které řídíme nebo jsme historicky řídili/spravovali. Zajímá mě, kam naši klienti směřují v trendu.

A jednak do vyhledávání sem tam zadám názvy firem, co se tak kolem mě "pohybují", abych se podíval, jak je hodnotí nezávislá certifikační instituce.
(s podivem, u některých takových názvů firem se dozvím, že nesplňují ani základní certifikační podmínky pro Registr solventních firem, zatímco marketing a "PR" těchto firem do světa "řve", jak jsou to skvělé firmy)

Naše společnost má hodnocení AAA a může k tomu získat certifikát... což mě přivádí i k otázce, jak to vnímáte vy.

Kupujete si (případně koupili byste si) certifikaci své firmy, abyste měli "černé na bílém", jaký máte rating? Vždyť i bez certifikátu lze dohledat, jaká je ekonomická síla, stabilita, solventnost a spolehlivost vaší firmy.

Jak to vidíte?


audit firemní kultury