Personálny manažment: výkonnosť a spokojnosť

Riadenie ľudských zdrojov je umenie pochopiť potenciál zamestnancov a ponúknuť im príležitosti na rast. Dostal som otázku, na ktorú nie je ľahké odpovedať: ‚‚Pán Jemelka, ako dostať zo svojich ľudí maximum bez toho, aby ste im ublížili?‘‘


Neexistuje na to žiadne diktátum alebo rokmi overený postup. Treba to jednoducho vyskúšať. Často skúšam človeka v jednej polohe a on mi pod rukami doslova rozkvitne na niečo úplne iné. Vo všeobecnosti však platí, že potenciál človeka musíte otestovať, ako najlepšie viete.


Personálny manažment = rozumné poskytovanie výziev

Ak vidím, že môj spolupracovník je riešiteľ, ktorému zadám nejakú úlohu a on mi dá vedieť, keď ju splní bez tisíc otázok v štýle: ''Vyriešené,'' skontrolujem to, a ak je naozaj všetko vyriešené, naúčtujem mu viac. Nie preto, aby som ho mohol vyžmýkať. Personálny manažment je o poskytovaní primeraných výziev a výhod, ktoré nielen podporujú odborný rast, ale aj posilňujú osobnosť jednotlivca.


V skutočnosti s každou prekonanou prekážkou a splnenou výzvou rastie sebavedomie človeka, a to je veľmi dobrý pocit. Ľudia orientovaní na výkon sa cítia lepšie a práca ich viac baví. Majú väčšiu zodpovednosť a vďaka náročnejším výzvam rastú osobnostne aj finančne. Práca ich napĺňa. 


Musíte však byť rozumní a opatrní. Nesmie sa to preháňať, inak sa môžu objaviť zdravotné alebo iné ťažkosti. Všetci máme určitý potenciál a ten treba rešpektovať. Myslím si však, že pre každého z nás je etickým imperatívom snažiť sa ho naplniť.


Zníženie stresu, podpora spokojnosti

Mnohé spoločnosti svojich ľudí prepracúvajú. A nehovorím len z vlastnej skúsenosti. Prieskumy to potvrdzujú: približne štvrtina zamestnancov zažíva v práci výrazný stres. Napriek tomu spoločnosti často prepracúvajú svojich najlepších pracovníkov, pretože sú schopní, chcú pracovať a príliš sa nesťažujú.


A tak ich spoločnosť vyžmýka ako citrón a oni buď vydržia, alebo sa zrútia a nahradia ich nové kusy. Nemyslím si, že je to dobrá stratégia, a to nielen z etického hľadiska.


Spokojnosť a odpočinok pre najlepší výkon

Personálny manažment je hľadanie rovnováhy medzi prácou a odpočinkom. Ak vaši ľudia nie sú spokojní a oddýchnutí, nikdy nebudú podávať najlepší výkon. V našej spoločnosti jednoznačne dbám na to, aby moji spolupracovníci nepracovali príliš veľa. Keď mi kolega pošle e-maily v nedeľu, vždy sa nahnevám, v našej firme je to zakázané. Cez víkend treba mať čas pre seba a relaxovať.


Nikto z nás nie je superhrdina. Pripomínam to aj našim kolegom, ktorí pracujú ako interim manažéri. Často sa nechajú uniesť prácou a chcú ju strhnúť. Duševná kondícia a pohoda je mimoriadne dôležitá v každej vedúcej pozícii, pretože nadmerný a dlhodobý stres zvyšuje pravdepodobnosť, že urobíte chybu, ktorá bude mať fatálne následky.


Work-life balance

Personálny manažment by mal zohľadňovať individuálne potreby zamestnancov a poskytovať priestor na ich plnohodnotnú realizáciu vo všetkých oblastiach života. Ak nemáte čas venovať sa rodine, časom to nevyhnutne oslabí vaše rodinné zázemie a zníži celkovú spokojnosť. A to sa, samozrejme, odrazí aj v práci. Jednostranná záťaž nie je pre človeka dobrá.


Pamätajme na to a dajme svojim kolegom priestor, aby sa mohli realizovať vo všetkých oblastiach svojho života.


Predchádzajte zlej atmosfére v personáli a fluktuácii zamestnancov