Opakování

V malých a středních firmách často slyšíme dvě opakující se věci:

1. nemáme jasně stanovené kompetence (někdy si to sedá už i několik let... ?)

2. vázne komunikace - máme různé informace, dezinformace, šumy.

Říkám si, kolik problémů by vyřešily jen tyto dva doladěné body.


A pak je tu ještě jedna diskrétní věc.

Každý majitel firmy i šéf je jistě velmi vytížený člověk. V operativě toho má určitě moc. Často ale zapomínáme, že kromě operativních povinností máme taky jednu důležitou manažerskou roli. Být tu pro své lidi. Říkám tomu "otcovský management". Být tu pro své lidi (ve firmě) je něco jako být tu pro své děti (doma).

Aby mohli kdykoli přijít pro váš názor.
Aby mohli konzultovat své rozhodnutí a ujistit se o jeho správnosti.
Aby mohli přijít pro radu.
Aby mohli přijít pro zkušenost.
Aby se měli od koho učit a inspirovat.

Tato role je minimálně, minimálně stejně důležitá, jako role výkonná, operativní.

Nastavte si pravidla, kdy vaši lidé budou vědět, že jste tu prioritně pro ně. Odbouráte mj. váznoucí komunikaci. A i ty kompetence, byť neformálně, si začnou najdenou opravdu sedat.