Nové metody

Nové metody v řízení firmy jako cesta inovace podniku

V dnešní těžké době, kdy následkem covidu spousta majitelů zavírá či omezuje provoz své firmy, a kdy v mnoha oborech letí náklady zejména na materiál raketovou rychlostí nahoru, je ochota měnit se a přizpůsobit se naprosto základním předpokladem přežití. Nejen mnozí byznysmani vnímají za základ úspěchu princip odlišení se a inovací.


Stále platí slavná věta P.Druckera: „Protože cílem existence podnikové organizace je vytvářet zákazníky, má tato organizace dvě – a pouze tyto dvě – základní funkce: marketing a inovace.“ Inovace jsou běžně chápány zejména jako zdokonalení výrobků, služeb, procesů apod. Málo kdo ve světě podnikání však přemýšlí nad inovacemi jako nad způsobem, jak zdokonalit samotný management firmy, jeho postupy, metody, chování, komunikaci atd. A přitom, čím efektivnější bude práce samotného podnikatele, resp. managamentu firmy, tím výkonnější firma bude.
Jak často se se svými lidmi z top managementu pravidelně zavřete na celý den do místnosti a napínáte své mozkové závity, abyste našli nové a efektivnější způsoby, jak něco ve firmě (ať už uvnitř, či vně) dělat? A jak často je takovýto systém uplatňován napříč firmou až do první linie řízení firmy?

V praxi malých a středních firem se setkávám často s tím, že vymezit si pravidelně čas na přemýšlení o firmě a o postupech v ní, či o úkolech, jak lépe a rychleji dosáhnout cílů, je téměř nadlidská disciplína. Heslem dne je operativa, nikoliv strategie. A vcelku logicky, bez vytrvalé, konsistentní a pravidelné snahy hledat lepší řešení v řízení firmy, nakonec také nic kloudného nenajdete. Je to, jako byste chtěli vyvíjet nový výrobek, či vylepšit ten stávající, a „sedli byste si k tomu“ 1x za měsíc na 2 hod. Každý, kdo vyvíjel nové výrobky či inovoval ty stávající, vám řekne, že pouze vytrvalá snaha, de facto každodenní úsilí, přineslo i díky metodě pokus&omyl kýžený efekt.

Pokud ve firmě nemáte něco jako pravidelné „strategické workshopy“, vyhraďte si na to se svým týmem alespoň 1 den v kvartálu. A začněte třeba jednoduchou SWOT analýzou. Nebo jednoduchými otázkami: Co je nutné udělat právě teď? Co nám nefunguje dobře? Co a jak můžeme zlepšit? Jak prodávat víc zboží/služeb? Jak povzbudit obchodníky k lepší práci? Jak úspěšně inzerovat? Jak efektivněji školit své lidi? Jak zvýšit motivaci, oddanost, spolupráci a nadšení zaměstnanců? Jak docílit větší výroby (vyšších mezd, nižších výrobních nákladů, zvýšených zisků, dividend)? Cílem není najít něco tak velkého, že si z toho všichni „sednou na zadek“. Cílem je postupnými krůčky vše, co se dá, zlepšovat. Neopomenout žádnou myšlenku, žádný nápad. Inovace jsou klíčovým hybným faktorem evoluce všech organizací. Znakem evoluce je postupný vývoj krůček za krůčkem, nikoli nárazové aktivity. A pokud nevíte, jak a kde s tím vším začít, rádi vám s tím v J.I.P. pro firmy pomůžeme.

audit firemní kultury