Manažerské poradenství

Manažerské poradenství

Předáme Vám rychle, stručně a jasně soubor našich zkušeností s řízením firem, které jsme získali ve více než stovce českých podniků.

Kdo je manažer

Ač si to mnozí neuvědomují, v podstatě každý z nás je manažerem. To minimu, které můžeme označit za manažerské dovednosti, je schopnost člověka vést a organizovat sebe sama. Lidské životy našich nejbližších, mnohých manažerů, stejně jako příběhy mnoha slavných a významných osob, nám ukazují, kdo je do jaké míry schopen vést sebe sama, a tím pádem druhé. Je člověk, který není schopen zvládat svůj život, schopen vést druhé? Kde se však bere předpoklad k tomu, aby člověk uspěl v této činnosti? Co je typické pro většinu úspěšných manažerů?

"Naše" manažerské poradenství se věnuje těmto tématům

  • osmi charakteristickým rysům úspěšných manažerů
  • praktickým příkladům úspěšných manažerů v české praxi (ukazuje klientům pohled do jejich „kuchyně“)
  • základním manažerským funkcím – plánování, organizování, vedení lidí, kontrola
  • manažerským rolím
  • silným a slabým stránkám manažerů
  • otázkám, jak pracovat co nejefektivněji, jak dosahovat výsledků, být produktivní a být pro své lidi vzorem / lídrem
  • pyramidě osobních manažerských dovedností
  • elementárním ekonomickým znalostem nezbytným pro úspěšné finanční řízení firmy
Rozvíjíme manažerské a leadership dovednosti

Naše manažerské poradenství spočívá prioritně v „on-job“ práci s manažery a ve zlepšování jejich manažerských dovedností. Nicméně celým obsahem manažerského poradenství se jako průhledná nit táhne snad ještě daleko hlubší poselství – poselství o schopnosti člověka být skutečně hodnotným člověkem.

Máte zrovna tak jako my dost tradičního manažerského poradenství?

Pokud ano, a souhlasíte s tím, co řekl T. Baťa: „Je třeba ukázat směr a dávat příklad.“, pak se na nás s důvěrou obraťte. Existuje totiž spousta konzultačních společností, které nabízejí manažerské poradenství různého druhu. Jeho součástí bývají školení konkrétních dovedností manažerů: time management, asertivní dovednosti, zvládání konfliktů, vedení týmu atd. V této bohaté nabídce vzdělávacích a poradenských aktivit však není snadné se orientovat a rozpoznat, zda tyto služby budou přínosné nebo jen ztrátou času. Díky našim projektům revitalizací firem máme bohaté zkušenosti z praxe a z konkrétních situací, kdy jsme řešili těžké provozní, personální, finanční a další problémy firem. Naše manažerské zkušenosti, výsledky a praxe nás opravňují k tomu věřit, že Vás a Vaše manažery naučíme opravdu tomu, co je potřeba, aby Vaše firma prosperovala. Jsme přesvědčeni, že naše manažerské poradenství se vymyká tradičním konvencím. Hlavní přínos naší práce s manažery a podnikateli vidíme v tom, že přimějeme kompetentní osoby k tomu, aby sami začali přemýšlet o probíraných tématech a hlavně, aby byli iniciativní v praktickém používání všeho, k čemu dospěli ve svých myšlenkách a závěrech.