Kúpa firmy alebo obchodného podielu v segmente SME

Kúpa firmy alebo obchodného podielu v segmente SME? Nič pre bežného investora.

Ak máte malú firmu, povedzme do 100 miliónov obratu a jedného dňa sa rozhodnete, že už ďalej podnikať nechcete, môžete mať problém. Kúpa obchodného podielu v týchto spoločnostiach je pre väčšinu investorov otázkou.

V oblasti SME ich je pritom najmenej z jedného prostého dôvodu. Firma býva veľmi často závislá na svojom majiteľovi. Často drží všetky kontakty a stojí na ňom celý obchod. Pre mnoho investorov to nie je zaujímavé.

Ja som síce investor, ale srdcom stále podnikateľ. Investujem do malých a stredných firiem práve preto, že vďaka JPF máme know-how, ako s kúpenou firmou ďalej pracovať. Perfektne poznáme ekonomické fungovanie firiem a vieme, ako pracovať s ľuďmi.

Vďaka tomu môžeme ísť aj do akvizícií, od ktorých ostatní dávajú ruky preč. A podnikatelia, s ktorými sa dohodneme, nám občas povedia, že sme im dali ponuku ako jediní.

Odkúpenie firmy – čo investorov zaujíma najviac

Ak riešim odkúpenie spoločnosti, zaujímajú ma tri veci. Tou prvou je osobnosť majiteľa. "Prečo?" môžete si povedať. "Veď ten tam po odkúpení nezostane."

Vo väčšine prípadov naozaj nezostane. Ale zostane tam jeho otlačok, ktorý tam za 15 rokov zanechal. Predstava, že prevezmem firmu, otočím kormidlom a všetko pôjde podľa môjho, je pomerne úsmevná.

Druhá vec sú čísla. Majitelia často vôbec netušia, ako predať firmu a snažia sa ju predať za vysokú valuáciu, pričom však zabúdajú zohľadniť to, že je zadlžená a negeneruje ani veľký zisk.

Tretia vec je produkt alebo služba, ktorú daná firma poskytuje. Musí mi to dávať zmysel. Moje podnikanie je založené na etických hodnotách a nikdy by som nevstúpil do projektu, ktorý ostatným neprináša úžitok.

Ak uvažujete o predaji firmy, nebojte sa nám napísať. Minimálne získate náš pohľad na vec. A kto vie, možno sa aj dohodneme na férovom odkúpení firmy.