Jste ke svým lidem transparentní

S jistou mírou slušnosti, ale je vaše chování v souladu s vaší myslí?

Pro mě je to jeden ze základních pilířů leadershipu, ale i svobody.

Ač je leadership stále velmi aktuální téma, je to víc jednoduché, než se zdá. Když jsem transparentní, lidi ví, co ode mne mohou čekat. A sami se rozhodnou, zda jim to sedí či ne, zda se mnou chtějí spolupracovat či ne, zda se ztotožní s mými myšlenkami, vizemi atd. nebo ne.


Zažil jsem úspěšné lidi, kteří přišli do jipprofirmy a strávili to. Stali se klíčovými tahouny. Zažil jsem úspěšné lidi, kteří mi odsekli něco ve smyslu "co si to dovolujete", když jsem jim narovinu řekl, co si myslím o jejich názoru, přístupu, plnění úkolu či výsledcích. Nefungovalo to. Nedali to a odešli.

Mluvit narovinu má pár nevýhod, ale také zásadní výhody:
1. neskutečně to zrychluje věci a děj
2. přináší to svobodu v myšlení - a ta je pro jakýkoli úspěch zásadní
3. lidé ví, co od vás můžou čekat
4. ti, kteří se s vámi ztotožní, se stávají rychle zrovna tak tvořivě svobodnými
5. ti, kteří "to nedávají" zpravidla rychle odcházejí - a nelze se tvářit, že každý člověk je suitable s DNA vaší firmy


Ode mne se pak samozřejmě očekává, že "dám" transparentnost a názory svých lidi.😉

Transparentnost nebo diplomacie?