Je rozdíl mezi interim manažerem a krizovým manažerem?

Ano. Krizový manažer je dočasný manažer. Ale ne každý je krizový manažer.

 Má mnoho podob. Např. interim manažer pro rozvíjející se firmu, nejen pro firmu v krizi.

Můžete mít také  manažera pro oblasti:


Vrcholový interim manažer (ředitel) = executive interim manažer.
Pro oblast marketingu = interim marketingový ředitel
Pro oblast personalistiky = HR interim
Pro oblast financí = interim CFO atd.

Z hlediska krize ve firmě můžete mít krizového manažera v roli  buď:

1. formální restrukturalizace = firma je v insolvenci, podléhá Insolvenčnímu zákonu a jsou zde 3 základní subjekty:
a) insolveční správce
b) věřitelský výbor
c) krizový manažer
2. neformální restrukturalizace = firma není v insolvenci, ale má tam "našlápnuto". Nicméně je ještě čas a finanční prostor pro změnu (byť ráznější).

#jipprofirmy se věnuje a) #executive interim managementu (rozvoj firem) a b) neformálním restrukturalizacím (obrazně řečeno je "za pět dvanáct"). A "za pět dvanáct" nyní prožívá mnoho firem. Nečekejte, až bude 12.05

Statistika ukazuje, že insolvenci dokáže přežít v průměru 48-50% firem. Včasné řešení krize "za pět dvanáct" zvyšuje šance firmy až přes 80%.