Dává to smysl a má to vnitřní logiku

Znám jen pár majitelů firem, kteří se veřejně přihlásili k odkazu a filosofii T.Bati. Všichni mají společného jmenovatele. Vedou úspěšné firmy. Znáte firmy KOMA Modular, FOSFA nebo TESCOMA? Všechno miliardové podniky. Nebo rychle rostoucí "zázrak" ze Zlína, firmu VASKY? Takto bych v "best practice" mohl pokračovat. A ano, všechny tyto subjekty spojuje jedno - nechaly se inspirovat Baťou.


Donedávna jsem si myslel, že Baťův systém řízení je především definován organizací práce, podílu na zisku, specifickou činností v oblasti personalistiky, organizací obchodu atd. Ano, znal jsem také jeho výroky typu - a teď volně parafrázuji - "Nejdříve vybuduj sám sebe.", "Nejdříve jsem vybudoval lidi. Lidi pak vybudovali podnik." A nebo jeho záhadný výrok o tom, že: "Náš systém nepomine. Budovy, stroje, ty možná zaniknou. Ale náš systém tu zůstane pro příští generace a bude sloužit všem." Tyto a podobné výroky jsem si vždy spojoval především s jeho systémem řízení, dnes bychom řekli s hard skills, s nastavením procesů, nastavením KPI´s, ISO normamy...

Došlo mi to teprve před pár dny, když jsem četl knihu Inspirace Baťa. 

Vybudovat nejdříve sebe. Vybudovat lidi, lidi pak vybudují firmu. Náš systém zůstane k užitku všem, kteří přijdou po nás... když jsem pročítal tu knihu, uvědomil jsem si, jak "hluboko" do duše a mysli člověka Baťa šel. Nejdříve u sebe. Pak u druhých. Naprosto systematicky.

A netýkalo se to apriori organizace firmy, procesů, výkonnosti podniku. Týkalo se to života člověka. Baťovo pravidlo 8:8:8, jeho důraz na využití času aneb nejcennější kapitál je čas (nikoliv peníze), jeho apel na disciplínu člověka, jeho 7 stupňů služby. Nebo jeho proces získávání návyků, které podle něj netrvá vybudovat 21 dní, ale 3 roky! Tak bych mohl pokračovat. To vše uspořádané do systematického vedení lidí, už od útlého věku mladých chlapců a dívek.

Vždy jsem si myslel, že Baťův systém řízení firmy je především o tvrdých datech a výkonnosti. Ale nebyl to ucelený pohled. Jeho pojetí budování firmy začínalo u "měkkých dovedností", a tím nejsou myšleny prosté a laciné triky prodejních, komunikačních či manažerských dovedností. Je tím myšleno mít řád ve vlastním životě, starat se o své zdraví, mít kondici, starat se o své blízké, mít touhu se stále učit. Toto budoval u svých lidí naprosto systematicky.

Ano, řeknete si, že to přeháněl, takto vstupovat lidem do života. I on sám říkal, že pro jeho podnik připadá v úvahu zhruba 30% lidí. Protože s ohledem na typologii lidí, s ohledem na to, co lidé od života očekávají, s ohledem na vnitřní motivaci a odhodlání či s ohledem na pokorou a skromnost člověka, většina lidí jeho doby do tohoto systému nemohla zapadat. Proto také od určitého momentu měl problém najít lidi k sobě do firmy.

Vybudovat nejdříve sebe, pak vybudovat lidi, kteří vybudují firmu. Teprve 3. v pořadí je systém, jak firmu řídit.