Regionální ředitel obchodu pro Slovensko

Drahoslav má vzdelanie technického smeru. V strojárstve sa pohybuje viac ako 25 rokov. V rámci svojej profesnej stáže sa zameriaval na obchod, záručný a pozáručný servis, systematizácia riadenia, implementácia ISO vo výrobe a riadení, reštrukturalizácia, zavedenie a zlepšenie existujúcich systémových procesov. Prešiel rôznymi kariérnymi pozíciami – od technického poradcu zahraničných projektov, cez obchodníka až po vrcholový manažment.

Špecializuje sa na:

  • strategický rozvoj firmy
  • zavádzanie a zjednodušenie procesov
  • projektový management
  • logistika
  • riadenie kvality

Má rád výzvy. Rád číta knihy, ktoré ho môžu posunúť dopredu jednak v oblasti riadenia, psychológie konania jednotlivca a tímu, ako aj v oblasti motivácie. Baví ho história.