Firma je podobná živému organismu

Firma je jako tělo. A tělo je víc než prsty, uši, játra, ledviny... Čím jsou některé části těla sobečtější, čím víc žijí jen pro sebe, nebo nepracují vůbec, tím víc ohrožují ostatní části těla.

Tělo je zdravé, když funguje. Když každá část pracuje k prospěchu druhých, ne pro sebe. Když přestane spolupráce a když buňky a orgány přestanou pracovat pro druhé s cílem být prospěšné ostatním, nastává nemoc. Nebo dokonce smrt.


Stejně je to s firmou. Každý člověk, každé oddělení musí spolupracovat. "Žít" s ohledem na to být prospěšný druhým. Když není, nastávají problémy. Pokles tržeb, snížení zisku, reklamace atd. Firma onemocní nebo dokonce umře. Zkrachuje.

Vyzní to tvrdě a příkře. Ale podnik jako takový je důležitější, než kterýkoli člověk v něm. Šéfové na to často zapomínají.

Někdy to znamená provést radikální změny v personálním obsazení oddělení (či části firmy), jež nefunguje.

Někdy to znamená rozloučit se s někým, kdo byl dříve klíčovým členem týmu, ale dnes je spíše brzdou.

Chcete-li hrát Champions League, nemůžete to hrát se stejnými hráči, s jakými jste začínali v okresním přeboru.

Kompromisy v personálních otázkách se dlouhodobě nevyplatí. To je fakt.

personální audit